Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin blogi haastaa nuoria miettimään YK:ta sekä maailmanmenoa. Mitä YK tekee? Keitä se koskettaa? Mitä maailmalla tapahtuu? Ja miten se liittyy nuoriin? 7 kirjoittajaa, 7 näkökulmaa.

8/17/2006

Nimestään huolimatta Yhdistyneet Kansakunnat on valtioiden välinen järjestö, jossa yksittäisellä kansalaisella ei ole asemaa. YK:ssa päätöksentekijöitä ovat itsenäiset valtiot, joilla yleiskokouksessa on yksi ääni kullakin. Valtioiden yhteistyöjärjestönä YK voi toiminnassaan olla ainoastaan jäsentensä toiminnan ja tahdon summa - ei yhtään sen enempää. YK ei ole maailman hallitus, joka pystyisi käyttämään valtaa maailman kaikkien valtioiden ylitse. Sillä on täsmälleen niin paljon valtaa kuin sen jäsenmaat - ja etupäässä vielä suuret ja turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet (USA, Venäjä, Kiina, Ranska ja Iso-Britannia) haluavat sille luovuttaa. Usein se ei ole läheskään riittävästi.

Kansalaisen näkökulmasta ehkä hulluinta on se, miten valtioiden edustus YK:ssa määrittyy. Yleiskokouksessa kullakin jäsenmaalla on yksi ääni, mutta se, ketä maiden edustajat itse asiassa edustavat, vaihtelee. Demokraattisten valtioiden - kuten Suomen - edustajien voi katsoa edustavan kansalaistensa tahtoa, koska he vastaavat maidensa demokraattisesti valituille hallituksille. Mielenkiintoisempi tilanne on selkeästi itsevaltaisesti hallittujen maiden edustuksen suhteen - ketä näiden valtioiden edustajat oikeastaan YK:ssa tai muissa kansainvälisissä järjestöissä edustavat ja onko tuo edustus oikeutettua? Edustavatko vaikkapa Kiinan diplomaatit Kiinan kansaa vai kommunistista puoluetta? Kaikista hulluimmalta tuntuu, kun nämä diktatuurien edustajat - vaikkapa valkovenäläiset, pohjoiskorealaiset tai kuubalaiset vaativat äänekkäästi kansainvälisen järjestelmän demokratisointia. Heidän korulauseitaan kuunnelleessa tekisi mieli kysyä, eivätkö he olisi valmiita samalla suomaan demokratiaa myös omalle kansalleen...

On toki totta, ettei kansainvälinen järjestelmä ole demokraattinen - turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten valta on siitä räikein esimerkki - mutta kuinka se toisaalta voisikaan olla, kun kaikki järjestelmän osapuolet eli itsenäiset valtiot eivät ole demokraattisia?

Ollessaan vain jäsentensä toiminnan summa, YK ei kykene toimimaan sillä tavalla kuin siltä usein odotettaisiin. Se on hidasliikkeinen ja epäonnistuu usein, ollen siis kaukana täydellisestä. Silti sen olemassaolo on välttämätöntä, jotta edes jonkinlainen yhteiselo kasvavan väestön ja pienenevän planeetan olosuhteissa olisi kansoille mahdollista. YK on ainoa yhteinen keskustelufoorumi, joka maailman valtioilla on, ja siksi se heikkouksista huolimatta puolustaa paikkansa.

 

Kävijätilasto